Dünya Yarışı


Sıfır Gelecek olarak iklim krizine karşı ilk performans eylemimizi 22 Ağustos’da Levent’te iş çıkış saatinde plazaların önünde gerçekleştirdik. Fosil yakıt lobilerinin dünyayı ve tüm yaşamı yok etmek pahasına yaptığı yarışı protesto ettik ve herkesi 20 Eylül küresel iklim grevine çağırdık.