Mersin İklim Grevi

Mersin Nükleer Karşıtı Platform 20 Eylül 15.00'da Özgür Çocuk Parkı'na İklim Grevi'ne çağırıyor! Greve Mersin Tabip Odası da destek veriyor
Basın açıklaması 17.00