Taleplerimizi Seslendir

#İklimAdaletiSosyalAdalettir demek ve İklim Adaleti mücadelesinin sesini yükseltmek için aşağıdaki taleplerimizi okuduğun bir video çekip paylaşabilirsin.

Birkaç ipucu:

Ses : Videoyu çektiğiniz ortamın mümkün olduğu kadar sessiz olması okuduğunuz metnin anlaşılabilirliğini arttıracaktır.
Yatay çekim : Videoyu yatay bir şekilde çekmeniz videonun dijital mecralarda paylaşımını ve kurgulanmasını kolaylaştıracaktır.
Işık : Çekiminizi yaparken ortamda yeterli ışığın olduğundan emin olmanız karanlık bir video çıkmasını engelleyecektir. Ayrıca ışık kaynağının doğrudan kameraya vurmaması videonun kalitesini arttıracaktır.
Paylaşım : Çektiğiniz videoları aşağıdaki hesapları etiketleyerek paylaşmanız taleplerimizin yaygınlaşmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca videolarınızı doğrudan sifirgelecek@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Facebook: @sifirgelecek // @fffturkey
Twitter: @sifirgelecek // @FridaysTurkey
Instagram: @sifirgelecek // @FridaysforFuture_tr


Videoda seslendirebileceğiniz talepler

  • Krizlere karşı dirençli, adil, eşitlikçi bir gelecek için “eski normal”e dönülmemeli. Bu kapsamda Türkiye ve diğer G20 ülkeleri açıkladıkları COVID - 19 ekonomik iyileştirme paketlerinde fosil yakıt şirketlerine ve diğer kirleticilere ayırdıkları 151 milyar dolarlık teşviği sonlandırmalı. Teşvikler başta halk sağlığı olmak üzere kamu yararını ve doğal yaşamı gözetmeli.
  • Ekosistemleri sadece bir kaynağa indirgeyen, ekonomik büyümeyi el üzerinde tutan tektipleştirici kalkınma modeli terk edilmeli, kendine yeten, sıfır karbon bir geleceğe geçiş başlatılmalı. Bu kapsamda halkın katılımını / onayını ve enerji demokrasisini gözetecek yeşil politikalar planlanmalı.
  • Türkiye başta kömür olmak üzere, fosil yakıt bağımlılığından çıkış için çalışmalara başlamalı. Bu çerçeve içinde, fosil yakıtlara kamu bütçesinden aktarılan doğrudan ve dolaylı her türlü kaynak, adil bir enerji dönüşümününün gerçekleşmesi ve bu sektörün çalışanlarının olumsuz etkilenmemesi için kullanılmalı.
  • İklim krizinin etkilerine karşı kırılganlığı azaltıcı planlama yapılmalı ve önlemler alınmalı. Bu krizin şu an yaşamakta olduğumuz ve yakın gelecekte yaşayacağımız etkilerine karşı direnç geliştirilmeli. Sadece enerji arzı konusunda değil, başta gıda ve sağlık olmak üzere toplumun ihtiyaçlarında arz güvenliği tesis edilmeli.
  • Kadim kent İstanbul’u yaşanmaz hale getirecek kanal projesi; tarım alanlarını, su havzalarını, doğal varlıkları tehdit eden binlerce maden projesi, kömürlü termik santral ve doğalgaz projeleri durdurulmalı. Hali hazırda içinde bulunduğumuz ekolojik kriz ve iklim krizini derinleştirecek adımlar atılmamalı.