Deniz Çevikus

Bu, tüm canlı türlerinin sekizde birinin, bizim yarattığımız ve durdurmak için hiçbir şey yapmadığımız iklim değişikliği nedeniyle yeryüzünden silinme tehlikesiyle karşı karşıya olması demek.
Ayrıca bu canlı türlerinin yok olması ekosistemi doğrudan etkileyecek ve başka canlı türlerinin yok olmasını da tetikleyecek.
Bu yok oluş sırası bize, insanlara da gelecek, tabii eğer bu gidişi durdurmak için hiçbir şey yapmamaya, aksine hızlandırmaya devam edersek.