Video-Belgesel Gösterimi: “140 Journos: Kuzey”

Tarih: 8 Eylül Pazar 16.00
Yer: Cezayir Toplantı Salonu
Düzenleyen: Kuzey Ormanları Savunması
Yönetmen Kürşad Bayhan'ın katılımıyla...

İstanbul’un mevcut yerleşim alanları ile Karadeniz kıyısı arasında kalan kesiminde, batıda Istranca Dağları'ndan doğuda Melen Havzası’na kadar uzanan çok sayıda endemik bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alan yer almakta: Kuzey Ormanları…

Kuzey Ormanları uzun zamandır; enerji santrallerinin, taş ocaklarının, sanayi kirliliğinin çöp tesisleri ve hafriyat döküm sahalarının, 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu isimli doğa katili mega projelerinin, av çetelerinin, “Türk akım” isimli Rus doğalgaz boru hattının, rant odaklarının, iklim krizini yaratan dünya kapitalizminin tehdidi ve tahribi altında.

140journos kuzey video-belgesel serisinde; Kuzey Ormanlarındaki mega rant projelerinin sebep olduğu yıkıma, bölgedeki ekolojik ve sosyolojik değişime, zorlanan sınırlara, yokolma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayatına, ormansızlaştırılan İstanbul’a odaklanıyor.

Küresel iklim krizi derinleşirken, Kuzey Ormanları Ekosisteminin bir geleceği olabilmesi için derhal muhafaza edilmesi gerekmekte. 2013’ten bu yana bu ekosistemi savunmak için mücadele eden Kuzey Ormanları Savunması Kuzey Ormanları 'Muhafaza Ormanı' ilan edilmesi ve mutlak koruma altına alınması için bir kampanya yürütüyor: https://change.org/KuzeyOrmanlari

“Doğa çok yakın zamanda bize haddimizi bildirecek. Kendi yaptıklarımızla kendi sonumuzu getireceğiz.”